Kategoria CE

 Kategoria CE – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą o określonych parametrach. Kurs obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych.
Istnieje możliwość szkolenia równoległego w zakresie dwóch kategorii C, CE.
Wówczas kategoria C obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
oraz kategoria CE – 25 godzin zajęć praktycznych.

Wymagania:
– Prawo jazdy kategorii C
– uzyskanie profilu kandydata kierowcy (PKK).