Kategoria B

Kategoria B – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Kurs obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych

Wymagania:
– Ukończenie 17 lat i 9 miesięcy
– Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK).