Oferta

1) Kategoria B – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Kurs obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych

Wymagania:
– Ukończenie 17 lat i 9 miesięcy
– Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK).

2) Kategoria BE – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym do 3,5 t wraz z przyczepą także do 3,5 t (laweta z pojazdem) oraz ciągnikiem rolniczym wraz z dwiema przyczepami, czyli dokładnie takie same uprawnienia co przy kategorii T. Kurs obejmuje 15 godzin zajęć praktycznych.

Wymagania:
– Uzyskane prawo jazdy kategorii B
– Uzyskanie profilu kierowcy (w tym orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów).

3) Kategoria C – Kategoria ta uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym których masa przekracza 3,5 tony z wykluczeniem autobusów.  Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych.

Wymagania:
– ukończone 18 lat oraz rozpoczęcie kursu kwalifikacji wstępnej.
– ukończone 21 lat. (Uwaga kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat).
– uzyskanie profilu kandydata kierowcy (PKK).

4) Kategoria CE – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą o określonych parametrach. Kurs obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych.
Istnieje możliwość szkolenia równoległego w zakresie dwóch kategorii C, CE.
Wówczas kategoria C obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
oraz kategoria CE – 25 godzin zajęć praktycznych.

Wymagania:
– Prawo jazdy kategorii C
– uzyskanie profilu kandydata kierowcy (PKK).

Szkolenia i kwalifikacje zawodowe kierowców.

– kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona
– Szkolenie okresowe kierowców.

 

Zapisz się na kurs